Odal Næringshage

Sør-Odal kommune

Det er nylig inngått en ny samarbeidsavtale om etablererveiledning, kvinnesatsing og entreprenørskap mellom Odal Næringshage og Sør-Odal kommune. Avtalen varer i 2 år og vi gleder oss til et tett og forpliktende samarbeid med kommunen.

www.sor-odal.kommune.no