Odal Næringshage

SIVA

Næringshagekonseptet er et resultat av en mengde innspill fra distriktsbedrifter og lokalsamfunn. SIVA har tatt på seg en rolle som partner for lokalsamfunn og bedriftsmiljø som ser mulighetene som ligger i konseptet, og som ønsker å utvikle sin lokale utgave av næringshagen. Det er det lokale initiativet og de lokale forutsetningene som blir avgjørende for hvordan dette arbeidet skal skje.

Les mer på SIVA.no