Odal Næringshage

Etablereropplæring for fremmedkulturelle

Sør-Odal kommune har sammen med Odal Næringshage og GIV, igangsatt et skreddersydd program for Etablereropplæring for fremmedkulturelle i kommunen. Det er 10 personer som deltar i opplæringen, fordelt på 3 ulike nasjonaliteter. Kurset tar sikte på å gi en god grunnforståelse for egne forutsetninger for å jobbe i Norge, å drive bedrift i Norge, i økonomi, i lover og regler i arbeidslivet. I tillegg tas det i bruk verktøy med bakgrunn fra Ungt Entreprenørskap for å følge en bedrift fra igangsetting, drift og avvikling gjennom en tidsperiode. Prosjektet er finansiert fra IMDI og Sør-Odal kommune.

Forstudie Interreg: Kunst og kultur som frisklivsfaktor

Odal Næringshage på vegne av Hedmark fylkeskommune og Länsstyrelsen i Dalarna har fått midler fra Interreg for å gjennomføre forstudien på Kunst og Kultur som frisklivsfaktor. Dette med sterkt fokus folkehelse og psykisk helse. Finansiører av forstudien er Interreg. Norge – Sverige, Grensekomiteen Hedmark – Dalarna og Hedmark fylkeskommune ved enhet for Kultur.

Styrebase.no

Odal Næringshage og Odal Sparebank har en regional styrebase (www.styrebase.no) der ca 30 svært kompetente personer med bred yrkesbakgrunn og utdanning, stiller seg til disposisjon for styrearbeid i ulike selskaper.

Les mer …