Odal Næringshage

Styrebase.no

Odal Næringshage og Odal Sparebank har en regional styrebase (www.styrebase.no) der ca 30 svært kompetente personer med bred yrkesbakgrunn og utdanning, stiller seg til disposisjon for styrearbeid i ulike selskaper.

Les mer …