Odal Næringshage

Styret

Styret i Odal Næringshage har følgende medlemmer:

Hans Otto Veflen, Veflen Entreprenør AS

Reidar Bekken, Sulland bil AS

Stine Lilleseth, Lilleseth Kjetting AS

Einar Strømstad, Styrkr

Betty Udnesseter, Sanngrund AS