Odal Næringshage

Beliggenhet

På Skarnes: 

Stasjonsvegen 16, 2100 SKARNES

På Magnor:

Grensevegen 639, 2240 Magnor

På Flisa:

Solør Næringshage
Negardssvingen 2, 2270 Flisa