Odal Næringshage

Ansatte

Anette Strand Sletmoen, daglig leder og utviklingsressurs i næringshagen på Flisa

Kontakt: tlf. 994 45 426

Epost: anette@solornh.no

Borge Nordfjeld, daglig leder og utviklingsressurs i næringshagen på Magnor

Kontakt: tlf. 454 82 922

Epost: bn@magnorhagen.no

Tove K. Gulbrandsen, daglig leder og utviklingsressurs i næringshagen på Skarnes

Kontakt: tlf. 92 61 52 51

Epost: tove.gulbrandsen@onu.no

Erik Utgården, prosjektleder

Kontakt: tlf. 477 04 482

Epost: eric@magnorhagen.no

Thomas Hansen, prosjektleder og rådgiver

Kontakt: tlf.

Epost: th@magnorhagen.no

Annett Sandbæk, resepsjon i næringshagen på Skarnes

Kontakt: 62 96 46 20

Epost: annette@onu.no