Odal Næringshage

Våre nye nettsider

Vi er glade over at vi endelig har fått nye nettsider. Vi ønsker kommentarer og innspill til hvilket innhold som ønskes, hjertelig velkommen. Følg ellers med oss på Twitter og Facebook.

Sør-Odal; en bra etablererkommune!

Sør-Odal kommune er en etablererkommune; både for kvinner og menn!

Kvinner satser i Sør-Odal!
(faksimile fra Glåmdalen)