Odal Næringshage

GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Les mer …

570 8.klassinger på bedriftsbesøk

Den 9. mai arrangerte 7sterke sammen med Magnor Næringshage bedriftsbesøk for alle 8.klasser i Kongsvingerregionen. Hele 570 elever og 62 lærere ble presentert fremtidens muligheter hos 26 ulike bedrifter i regionen. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark.

Les mer …

HMS-KURS FOR LEDERE I SOLØR – TIL EN SVÆRT GUNSTIG PRIS!

I samarbeid med Sikkerhet og Beredskap as arrangerer Solør Næringshage HMS-kurs for ledere, til en svært gunstig pris.

Når: 8. juni kl. 08.30 – 15.30
Hvor: Kraftlaget – midt i Solør, tidligere Eidsiva-bygget på Flisa.
Pris: 2500,- pr pers, inkluderer bevertning.
Kursholder: Harry Vinje

Påmelding innen 25. mai 2018 til anette@solornh.no eller på tlf. 99 44 54 26

Grip sjansen!

Målgruppe
Daglig ledere, linjeledere, internrådgivere HMS, stabsledere

Målsetting
Kurset på 8 timer iht til arbeidsmiljøloven gir deg en innføring i HMS for ledere hvor rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter blir gjennomgått. Hvordan man bør organisere og tilrettelegge et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Momenter
Kursinnhold:
• Roller og oppgaver i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.
o Myndigheter/standarder/kunder
o Motivasjon og kommunikasjon
o Mål og krav til arbeidsmiljø

• HMS som systematisk forbedringsmetode
o HMS-forskriften (internkontroll)
o Mål og krav til arbeidsmiljø
o Revisjon; roller og oppgaver

• Fysiske og tekniske arbeidsmiljøfaktorer.
o Skader og ulykker
• Organisatoriske/Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
o Nærvær/fravær
o Leder – medarbeider

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid.

Forkunnskap
Ingen.

Ny Gründerviku i Glåmdalsregionen!

Vi har vår informasjonskveld i Odal Næringshage på Skarnes for etablerere og andre interesserte; onsdag 16.september fra kl. 18 til ca kl 20. Her følger programmet vårt:  Les mer …

Etablererkvelden i Odal Næringshage 12.februar

Som en del av den regionale «Gründervikua», arrangerer vi i Odal Næringshage etablererkveld den 12.februar.

Etablererkveld i Odal Næringshage er for den som har startet bedrift, som tenker å starte – eller som bare har en idè eller ønsker å høre mer om de muligheter og gode hjelpere som finnes! Les mer …