Odal Næringshage

Muligheter for Offensive Odølinger!

Program 11.2.2020

KL. 18.00 Velkommen v/ Tove Gulbrandsen

Kl. 18.05 Etablererskolen i Innlandet AB Utvikling v/Rolf Finsrud

Kl. 18.30 Uten penger duger helten ikke? Innovasjon Norge v/Mathias Bakke Haugen

Kl. 18.55 OKIN Opplæringskontor i næringshagen v/ Tove Gulbrandsen

Kl. 19.05 Større investeringer? Såkornfondet First:Seed; etablert av Sparebankstiftelsen og Sparebanken Hedmark med 100 mill. kroner i kapital! v/Endre Krogsrud (Offensiv Odøling?)

KL. 19.30 Destinasjon Slobrua— reisen så langt v/Tina Barkbu og Ulf Inge Vien (Offensive Odølinger!) Det serveres smaksprøver fra Slobrua etter Slobrua’s foredrag!

Vi ønsker varmt velkommen til en inspirerende og informativ kveld!

GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Les mer …

570 8.klassinger på bedriftsbesøk

Den 9. mai arrangerte 7sterke sammen med Magnor Næringshage bedriftsbesøk for alle 8.klasser i Kongsvingerregionen. Hele 570 elever og 62 lærere ble presentert fremtidens muligheter hos 26 ulike bedrifter i regionen. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark.

Les mer …

HMS-KURS FOR LEDERE I SOLØR – TIL EN SVÆRT GUNSTIG PRIS!

I samarbeid med Sikkerhet og Beredskap as arrangerer Solør Næringshage HMS-kurs for ledere, til en svært gunstig pris.

Når: 8. juni kl. 08.30 – 15.30
Hvor: Kraftlaget – midt i Solør, tidligere Eidsiva-bygget på Flisa.
Pris: 2500,- pr pers, inkluderer bevertning.
Kursholder: Harry Vinje

Påmelding innen 25. mai 2018 til anette@solornh.no eller på tlf. 99 44 54 26

Grip sjansen!

Målgruppe
Daglig ledere, linjeledere, internrådgivere HMS, stabsledere

Målsetting
Kurset på 8 timer iht til arbeidsmiljøloven gir deg en innføring i HMS for ledere hvor rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter blir gjennomgått. Hvordan man bør organisere og tilrettelegge et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Momenter
Kursinnhold:
• Roller og oppgaver i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.
o Myndigheter/standarder/kunder
o Motivasjon og kommunikasjon
o Mål og krav til arbeidsmiljø

• HMS som systematisk forbedringsmetode
o HMS-forskriften (internkontroll)
o Mål og krav til arbeidsmiljø
o Revisjon; roller og oppgaver

• Fysiske og tekniske arbeidsmiljøfaktorer.
o Skader og ulykker
• Organisatoriske/Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
o Nærvær/fravær
o Leder – medarbeider

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid.

Forkunnskap
Ingen.

Ny Gründerviku i Glåmdalsregionen!

Vi har vår informasjonskveld i Odal Næringshage på Skarnes for etablerere og andre interesserte; onsdag 16.september fra kl. 18 til ca kl 20. Her følger programmet vårt:  Les mer …

Etablererkvelden i Odal Næringshage 12.februar

Som en del av den regionale «Gründervikua», arrangerer vi i Odal Næringshage etablererkveld den 12.februar.

Etablererkveld i Odal Næringshage er for den som har startet bedrift, som tenker å starte – eller som bare har en idè eller ønsker å høre mer om de muligheter og gode hjelpere som finnes! Les mer …