Odal Næringshage

God Jul fra oss!

Snart nok et år har gått i pandemi-tida. Vi håper på bedre tider uti 2022 og bidrar med våre virkemidler for og sammen med bedrifter i hele regionen slik at flest mulig kan få den hjelpen vi kan gi.

Med dette ønsker vi en God Jul og et riktig Godt Nytt År til alle våre samarbeidspartnere innland og utland 😀

God Jul – Merry Christmas – Glædelig Jul – Fr¨öliche Weinachten – Joyeux nöel – Feliz navidad – I’n miilad said oua sana saida

Fortsatt kostnadsfri hjelp til koronarammede bedrifter!

Odal Næringshage, i samarbeid med Sør-Hedmark Næringshage, har gjennom SIVA-systemet fått forsterket
mulighet til å være en medspiller og bidragsyter for bedrifter 
som er rammet av koronaviruset.

Dette kan være knyttet til for eksempel driftsutfordringer,
permitteringsproblematikk, eller det å tenke strategisk for å være bedre rustet
til å komme i markedsposisjon.

Tiltaket skal spesifikt avhjelpe de bedriftene som får negative
konsekvenser, som følge av koronaviruset.

SIVA-systemet har nå fjernet kravet om minimum 25%
egenfinansiering fra målbedrifter, det betyr at du får gratis bistand. 
Ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket. Se også artikkel fra SIVA.

Næringshagene er tilfreds med at det stilles til rådighet forsterkede virkemidler
for bedrifter i krise, og vi har mulighet for å være en støttespiller for flere bedrifter i en vanskelig tid.

Kontaktpersoner:

Odal Næringshage AS: Tove Gulbrandsen, daglig leder,
tlf. 92615251

Sør-Hedmark Næringshage AS: Borge Nordfjeld, daglig leder,
tlf. 45482922


Informasjon til næringslivet i Sør-Odal kommune ifbm korona-viruset

Her finner du anbefalinger til næringslivet vedrørende koronaviruset.

Alle næringsdrivende bør legge til rette for å forebygge smitte. Sør-Odal kommune ber om at man følger disse rådene:

  • Håndvask eller hånddesinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier i næringslokaler.
  • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender.
  • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler.
  • Arbeidsgivere bes om å hensynta Fylkesmannen i Innlandets anbefalinger (se mer om dette ovenfor).
  • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb.
  • Håndverkere og tjenesteytende bedrifter som utfører hjemmebesøk, må sikre at arbeid ikke utføres hos oppdragsgivere som er i karantene/har påvist smitte.
  • Er man nødt til å ha nærkontakt med personer som er smittet bør dette gjøres i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Les mer om forebygging på arbeidsplasser på folkehelsesinstituttets hjemmesider

Kontaktpersoner

Alf Erik Gundersen
Markedskontakt
NAV Sør-Odal
Tlf. 404 72 456
E-post: alf.erik@gundersen@nav.no

Tove Gulbrandsen
Daglig leder
Odal Næringshage
Tlf. 926 15 251
E-post: tove.gulbrandsen@onu.no

John Kristian Strand
Kommunikasjons- og næringskoordinator
Sør-Odal kommune
Tlf. 930 13 875
E-post: john.kristian.strand@sor-odal.kommune.no

Forsterkede virkemidler fra næringshagene til kriserammede bedrifter

PRESSEMELDING 

Fra: Sør-Hedmark Næringshage, Odal Næringshage og Solør Næringshage 

Dato: 24. mars 2020 

Tilbud om ekstra hjelp fra næringshagene til bedrifter som er rammet av koronasituasjonen 

Sør-Hedmark Næringshage, som samarbeider med Odal Næringshage og Solør Næringshage, har gjennom SIVA-systemet nå fått forsterket mulighet til å være en medspiller og bidragsyter for bedrifter i regionen, som er rammet av krise i forbindelse medkoronaviruset. 

Dette kan være knyttet til for eksempel driftsutfordringer, permitteringsproblematikk, eller det å tenke strategisk for å være bedre rustet til å komme i markedsposisjon når restriksjoner er opphevet. 

Næringshagene i regionen jobber intenst på mange fronter for å håndtere krisen og minimere konsekvenser for bedriftene. Det nye tiltaket skal spesifikt avhjelpe de bedriftene som får negative konsekvenser, som en følge av koronaviruset. 

SIVA-systemet har nå gått bort ifra kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter, så lenge bedriften er rammet av krisen. Ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket. Se også artikkel fra SIVA: https://siva.no/2020/03/kan-slippe-egenfinansieringen/ 

Sør-Hedmark Næringshage, Odal Næringshage og Solør Næringshage er tilfreds med at det stilles til rådighet forsterkede virkemidler for bedrifter i krise, og vi ser mulighet for å være en støttespiller for flere bedrifter i en vanskelig tid. 

Kontaktpersoner: 

Sør-Hedmark Næringshage AS: Borge Nordfjeld, daglig leder, tlf. 45482922 

Odal Næringshage AS: Tove Gulbrandsen, daglig leder, tlf. 92615251 

Solør Næringshage AS: Anette Strand Sletmoen, daglig leder, tlf. 99445426 

Muligheter for Offensive Odølinger!

Program 11.2.2020

KL. 18.00 Velkommen v/ Tove Gulbrandsen

Kl. 18.05 Etablererskolen i Innlandet AB Utvikling v/Rolf Finsrud

Kl. 18.30 Uten penger duger helten ikke? Innovasjon Norge v/Mathias Bakke Haugen

Kl. 18.55 OKIN Opplæringskontor i næringshagen v/ Tove Gulbrandsen

Kl. 19.05 Større investeringer? Såkornfondet First:Seed; etablert av Sparebankstiftelsen og Sparebanken Hedmark med 100 mill. kroner i kapital! v/Endre Krogsrud (Offensiv Odøling?)

KL. 19.30 Destinasjon Slobrua— reisen så langt v/Tina Barkbu og Ulf Inge Vien (Offensive Odølinger!) Det serveres smaksprøver fra Slobrua etter Slobrua’s foredrag!

Vi ønsker varmt velkommen til en inspirerende og informativ kveld!

GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

Les mer …

570 8.klassinger på bedriftsbesøk

Den 9. mai arrangerte 7sterke sammen med Magnor Næringshage bedriftsbesøk for alle 8.klasser i Kongsvingerregionen. Hele 570 elever og 62 lærere ble presentert fremtidens muligheter hos 26 ulike bedrifter i regionen. Prosjektet gjennomføres med støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark.

Les mer …

HMS-KURS FOR LEDERE I SOLØR – TIL EN SVÆRT GUNSTIG PRIS!

I samarbeid med Sikkerhet og Beredskap as arrangerer Solør Næringshage HMS-kurs for ledere, til en svært gunstig pris.

Når: 8. juni kl. 08.30 – 15.30
Hvor: Kraftlaget – midt i Solør, tidligere Eidsiva-bygget på Flisa.
Pris: 2500,- pr pers, inkluderer bevertning.
Kursholder: Harry Vinje

Påmelding innen 25. mai 2018 til anette@solornh.no eller på tlf. 99 44 54 26

Grip sjansen!

Målgruppe
Daglig ledere, linjeledere, internrådgivere HMS, stabsledere

Målsetting
Kurset på 8 timer iht til arbeidsmiljøloven gir deg en innføring i HMS for ledere hvor rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter blir gjennomgått. Hvordan man bør organisere og tilrettelegge et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Momenter
Kursinnhold:
• Roller og oppgaver i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.
o Myndigheter/standarder/kunder
o Motivasjon og kommunikasjon
o Mål og krav til arbeidsmiljø

• HMS som systematisk forbedringsmetode
o HMS-forskriften (internkontroll)
o Mål og krav til arbeidsmiljø
o Revisjon; roller og oppgaver

• Fysiske og tekniske arbeidsmiljøfaktorer.
o Skader og ulykker
• Organisatoriske/Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
o Nærvær/fravær
o Leder – medarbeider

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid.

Forkunnskap
Ingen.