Odal Næringshage

Dette får du hjelp til

Næringshager er bedriftsutvikling på dine premisser – praktisk, konkret og resultatorientert. Nå er vi 56 næringshager med nær 1.000 bedrifter. Når du har prøvd 1.000 ganger, har du lært hva som trengs og hva som virker, både når du skal starte helt nye bedrifter og når du skal videreutvikle en som fins fra før.

Vi bidrar som en koblerarena overfor det meste av det du kan ha behov for når du starter bedrift.

Klikk deg videre, så ser du hva vi tilbyr, men det greieste er om du tar kontakt med oss – så setter vi oss ned for en gjennomgang av ideèr og behov.