Odal Næringshage

Topos Arkitektur og Design As

Arkitektkontoret ble etablert i 2004

Topos arkitektur og design as er et tverrfaglig arkitektfirma som arbeider innenfor feltene  arkitektur og landskap og plansaker.

Marshall McLuhan sa «The map is not the territory». Våre løsninger tar alltid utgangspunkt i våre kunders og sluttbrukeres hverdag og virkelighet.

Topos tilbyr arkitekttjenester som hjelper kunden igjennom hele prosjekterings- og gjennomføringsfasen

Kontoret håndterer varierte oppgaver både i innhold og omfang, over hele landet. Engasjementene inkluderer næringsbygg, kulturbygg, leilighetskomplekser, boliger, fritidsboliger og interiør, plan og regulering.

Vi har spesialkompetanse innenfor helhetsutforming av bygg og landskap.

Kontoret består i dag av to sivilarkitekter og en sivillandskapsarkitekt.

Kontoret har sentral godkjenning.

Mer om denne bedriften finner du på http://www.toposark.no/

E-post: mac / toposark, no
Nettside: http://www.toposark.no
Adresse: Stasjonsvegen 16, 2100 SKARNES