Odal Næringshage

Team Rubicon

Den globale historien til Team Rubicon
I januar 2010, rammet et jordskjelv med 7,3 på Richter’s skala Haiti. De første rapportene om de enorme skadene gjorde at en gruppe med militære veteraner samlet seg til et team og deployerte til Port-au-Prince for å støtte nødhjelpsarbeidet.

På Haiti ble det klart at militære veteraner er svært egnet og forberedt til å kunne gi umiddelbar nødhjelp, i en periode etter en katastrofe før de store nødhjelpsorganisasjonene kommer på plass.

TEAM RUBICON BLE SKAPT UNDER DETTE OPPDRAGET

TEAM RUBICON HAR
STARTET EN BEVEGELSE

Team Rubicon rekrutterer, trener, utstyrer, organiserer og deployerer veteraner for å støtte i nødhjelpsarbeid over hele verden. Dette er vår måte å bygge en bro mellom veteraner som kommer hjem etter tjenesten og deres hjemkommuner. Vi viser på en svært synlig måte, at veteraner besitter ferdigheter og ressurser som kan brukes.

www.teamrubicon.no

Kontaktperson på Skarnes: Hege Karslen: karlsen@teamrubiconnor.no