Odal Næringshage

Sør-Odal Privat Omsorg/Sykepleie

Vi gir omsorg i alle livets faser. Sør-Odal privat omsorg tilbyr helse og omsorgstjenester med ett fleksibelt tilbud hvor livskavalitet og trygghet til hver enkelt bruker står i fokus. Sør-Odal privat omsorg/sykepleie tilbyr tjenester innen helseomsorg og praktisk bistand til mennesker med spesielle behov.

Vi vil arbeide med mennesker som har behov for omsorg, pleie og personlig hjelp. Vi ser helheten i hvert enkelt menneske, og tilrettelegger ett opplegg som passer den enkeltes behov.

Sør-Odal privat omsorg/sykepleie har ett godt og og variert omsorgstilbud. Våre tjenester organiseres slik at du så langt som mulig kan bo og leve selvstendig i ditt eget hjem. Vårt mål er at du skal ha ha en aktiv  og meningsfull tilværelse. Våre tjenester tilbys alle til alle mennesker som har behov for ekstra omsorg og eller pleie i hverdagen uansett alder.

Mitt navn er Zahide Aytekin Bentzen og jeg har arbeidet i over 20 år som sykepleier, så jeg har bred erfaring med å arbeide med mennesker. Har arbeidet ved helsestasjon, eldre omsorg, intensiv og kirurgi avdelinger ved sykehus, ambulanse sykepleier, psykiatri, opptrenings- og rehabiliterings senter for revmatikere. Ble offentlig godkjent sykepleier i Norge 2004.

Vi tar på oss oppdrag i hele Glåmdals distriktet. Sør-Odal,Nord Odal,Kongsvinger, Eidskog, Solør og Nes kommune.

Telefonnummer: 41382306

 

E-post: odalomsorg / gmail, com
Nettside: www.odalomsorg.no
Adresse: Odal Næringshagen, Stasjonsvegen 16, 2100 SKARNES