Odal Næringshage

Sør-Hedmark Revisjon AS

Sør-Hedmark Revisjon AS ble etablert på Kongsvinger i 2006 og har i dag kontor både på Kongsvinger og Skarnes.

Våre kunder er i hovedsak små og mellomstore virksomheter i Glåmdalregionen. Kontoret er i dag bemannet med 4 revisorer, med inngående kjennskap til det lokale næringsliv.

Våre tjenester kan deles inn i revisjon og konsulentbistand.

Revisor som primært bemanner Skarnes-kontoret er Espen Tuskind Hanssen, mobil tlf. 91588855.

Epost: espen@shrevisjon.no