Odal Næringshage

Pikewallis

Pikewallis så dagens lys i 2008 og var da en ren tur og inspirasjonsblogg innen for predatorfiske. Og da først og fremst gjedde. Gjedda har alltid hatt en dårlig rykte i Norge.. Ufisk og søppelfisk er fortsatt et begrep de uvitende bruker om favorittfisken våres..

Pikewallis har ønsket og være en pådriver for og fremme sportsfiske etter gjedde slik at den får den respekten og oppmerksomheten den faktisk fortjener.

Vi i Pikewallis skriver på kryss og tvers av varemerker som vi mener kan berike en predatorfiskers opplevelser når han er ute og jakter. Det kan være alt fra klær, liner, sneller til predator agn osv.. Vi ønsker og være en pådriver for dette miljøet. Vi ønsker også og sette press på de lokale butikkene slik at de tar inn produkter som kan berike vårt fiske.

Vi er en stor forkjemper for fornuftig bruk av C&R og for innføring av maxmål på mange arter. Målet er å ha en positiv nettside der våre besøkende skal finne mye interessant stoff innenfor predatorfiske..

Ta kontakt med oss hvis det er ting du lurer på, eller det er ting du tror du kan bidra med, ja ikke vær redd for å sende oss en mail.
post@pikewallis.no