Odal Næringshage

Odal Næringshage Utvikling AS

Odal Næringshage Utvikling AS

Odal Næringshage Utvikling AS kan bistå etablerere med praktisk hjelp og råd i forbindelse med etableringen. Dette være seg:

  • etableringsform
  • skjemaer, lover og regler
  • forretnings- og markedsplaner
  • budsjettering
  • prosjekter
  • offentlige finansieringsinstituasjoner
  • råd og vink om alternativ finansiering

Næringshagen har også kontorlokaler å tilby med leie av møbler, teknisk utstyr og ellers det som behøves på et kontor.
Vi tilbyr også sekretær- og sentralbordtjeneste, posttjeneste (henting/levering). I næringshagen har vi bredbånd med SDSL-forbindelse.

Like viktig et er miljø der vekst og utvikling er et mål, her er det alltid noen å diskutere en problemstilling med, alltid noen å ta en kopp kaffe sammen med. Det sosiale nettverket er viktig for å skape trygghet for etablerere og det å utvikle seg og sin bedrift i samarbeid med andre.

 

For nærmere kontakt: post@onu.no