Odal Næringshage

Nes Bygdeservice

Endelig etablert i Odalen!

Nes Bygdeservice utvider virksomheten og åpner kontor på Skarnes, i Odal Næringshage. Dette for å bli ennå mer tilgjengelig for kundene – plassert i det knutepunktet som Sør-Odal er.

Les mer om Nes Bygdeservice her: http://nes.bygdeservice.no