Odal Næringshage

Livets Blomst AS

Etter flere år i Bærum har vi etablert oss i Sør-Odal.
Vårt nye kontor og showrom i Odal Næringhage vil være operativt fra september 2012.

Telefon og henvendelser i ordinær kontortid.
Besøk i vårt showrom etter nærmere avtale.

Se også http://www.miljodesign.no
Adresse:
Stasjonsvegen 16
Postnr/Sted:
2100 Skarnes
Telefon:
911 88 999