Odal Næringshage

Milimàni

Milimani lager lekne og nyskapende produkter for barn, som barna elsker å bruke og foreldrene elsker å eie. 

Nøkkel ord for designet er: innovativt, brukervennlig, estetisk, lett å forstå, ærlig, de små detaljene, miljøvennlig.

Milimani starter opp høsten 2014.

Kontakt: lina@milimani.no; marie@milimani.no