Odal Næringshage

GØNOK – næringshagenes opplæringskontor

Næringshagene i Glåmdal og Østerdalen har etablert et felles opplæringskontor. Vi formidler matcher bedrifter og lærlinger innenfor kravet til et opplæringskontor som er godkjent av fylkeskommunen. Ta kontakt med Thomas Hansen: th@magnorhagen.no eller Tove Gulbrandsen: tove.gulbrandsen@onu.no.