Odal Næringshage

Eskoleia

Eskoleia ønsker å være tilgjengelig og synlige i mange kommuner; nå også i Odal’n.

Kontoret på Skarnes er nyåpnet og det er bare å lese mer om Eskoleia her: http://www.eskoleia.no