Odal Næringshage

Bakkenbonden Harald Moen

Kortreiste poteter og grønnsaker fra Bakkenbonden på Bakken Gård i Austvatn.

Les mer her: http://www.bakkebonden.no