Odal Næringshage

Adaptive

 

Produkter

Tjenester

Adaptive har mange års erfaring i applikasjons- utvikling. Vi utvikler nå egne moduler og funksjoner til SharePoint, egne .NET applikasjoner og har et rammeverk for applikasjoner på Azure.Vi kan tilby:

  • onVisit – besøkssystem
  • Gjestenett
  • AD synk for SharePoint
 Adaptive leverer tjenester og løsninger basert på teknologi fra Microsoft og Adobe.  Basert på  ”best av alt” plattformer som Microsoft SharePoint og god forståelse av kundenes behov utvikler vi løsninger som er godt integrert i en totalarkitektur. Dette gir kosteffektive løsninger som enkelt kan utvides til å dekke nye og endrede behov.

    • SharePoint 2010
    • Office 365
    • Adobe LiveCycle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stian Vestli tlf: 924 45 487 e-post: stianv@adaptive.no