Odal Næringshage

Bedrifter i næringshagen

I næringshagen har vi bedrifter samlokalisert i vårt miljø, og vi har medlemsbedrifter som er lokalisert utenfor selve næringshagen. Alle er en del av vårt nettverk, og vi bestreber å koble både samlokaliserte og eksterne medlemsbedrifter sammen for utvikling og vekst.