Odal Næringshage

Rådgivercafè for næringslivet

Som en del av Gründervikua i vår region, inviterer vi til rådgivercafè for næringslivet, torsdag 9.2. kl. 19-20. Velkommen; enten du har en idè, er nystartet bedrift, har drevet kort eller lenge. Nettverk og nye folk er alltid interessant uansett!

Her følger invitasjonen: https://www.facebook.com/events/364637627254962/