Odal Næringshage

Synliggjøring av ledige lokaler via Odalbiz

Vi lanserer en ny tjeneste via den nye app’en; Odalbiz. Her kan alle som ønsker å synliggjøre ledige lokaler via app’en og andre kilder, melde seg inn via Odal Næringshage.

I dag synliggjør vi Industrilokale med kontordel på Granerud Industriområde i Nord-Odal:

På Granerud Industrifelt i Nord-Odal, finnes lett tilgjengelige lokaler til gunstig pris, leie eller salg.

Arealene som leies ut, har en brutto grunnflate på 497 kvm.

Lokalene ligger i U-etasje og består av vindfang, 2 kontorrom, arkiv/lagerrom, wc, garderober med dusj, bøttekott, produksjonslokale og lagerrom.

Kontakt: Industribygg AS, Skarnes. Tlf. 907 80 903.

 

Last ned Odalbiz her:

qr-69bcb4a5880ca2614f570a8a834061b5