Odal Næringshage

Vi er på «nett» igjen!

Odal Næringshages web-side ble hacket i fjor og det har tatt lang tid både å få rensket opp i uhumskhetene, samt å komme seg på nett igjen.

Vi håper å få oppdatert innholdet på siden raskt slik at nyttig informasjon tilflyter de som følger oss på web.

Hilsen fra oss i næringshagen