Odal Næringshage

Ny medarbeider i næringshagen

Vi øker aktiviteten og ønsker Tommy Wold velkommen til oss!

Tommy skal arbeide som rådgiver overfor næringslivet, og er allerede ute i oppdrag som rådgiver i spesifikk bedrift.

Tove og Tommy