Odal Næringshage

Ny Gründerviku i Glåmdalsregionen!

Vi har vår informasjonskveld i Odal Næringshage på Skarnes for etablerere og andre interesserte; onsdag 16.september fra kl. 18 til ca kl 20. Her følger programmet vårt: 

18.00 Velkommen; hva kan næringshagen gjøre for deg?  v/ Tove G.

18.10  Etablererskolen v/ AB Utvikling Aud Christensen

18.30 Lokale og regionale banker

18.50 Innovasjon Norge v/ Mathias Bakke Haugen

19.10 Veflen Entreprenør; en lokal gründersuksess v/Hans Otto Veflen

19.40  Erik Jernberg AS, fra oppstart til i dag – erfaringsdeling som gründer og håndverker v/ Erik Jernberg

Vi serverer litt å bite i.

Påmelding: tove.gulbrandsen@onu.no

Nyttige lenker:

Innovasjon Norge

Påmelding til Etablererskolen på Kongsvinger