Odal Næringshage

Muligheter for Offensive Odølinger!

Program 11.2.2020

KL. 18.00 Velkommen v/ Tove Gulbrandsen

Kl. 18.05 Etablererskolen i Innlandet AB Utvikling v/Rolf Finsrud

Kl. 18.30 Uten penger duger helten ikke? Innovasjon Norge v/Mathias Bakke Haugen

Kl. 18.55 OKIN Opplæringskontor i næringshagen v/ Tove Gulbrandsen

Kl. 19.05 Større investeringer? Såkornfondet First:Seed; etablert av Sparebankstiftelsen og Sparebanken Hedmark med 100 mill. kroner i kapital! v/Endre Krogsrud (Offensiv Odøling?)

KL. 19.30 Destinasjon Slobrua— reisen så langt v/Tina Barkbu og Ulf Inge Vien (Offensive Odølinger!) Det serveres smaksprøver fra Slobrua etter Slobrua’s foredrag!

Vi ønsker varmt velkommen til en inspirerende og informativ kveld!