Odal Næringshage

Modulvogntog blir tillatt permanent

Når jeg har reist rundt og møtt skognæringen er dette regelverket noe de fleste tar opp med meg, sier Listhaug

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug og statssekretær i Samferdselsdepartemet Bård Hoksrud besøkte Bergene Holm, avdeling Skarnes, sist uke.  De hadde store nyheter med seg.

I 2008 startet en prøveperiode der det ble tillatt å kjøre modulvogntog på bestemte strekninger, men ikke lengre enn 17 kilometer på tilknytningsstrekninger. Listhaug kunne fortelle at ordningen nå vil bli permanent, og at grensen på 17 kilometer blir opphevet.

Vurderingen skal nå kun knyttes til om vegen er egnet for modulvogntog.

– Dette vil få ned kostnadene, det blir mer lønnsomt å ta ut skogen og det kan føre til flere arbeidsplasser i distriktene, sa Listhaug under besøket.

Nyheten ble svært godt mottat av Norges skogeierforbund, som var tilstede.

(Tekst: Lars Fogelstrand/Martha-Lill Nordby Hansen)

Les mer i Glåmdalen:

http://www.glomdalen.no/nyheter/article7564908.ec