Odal Næringshage

Kommunal kompensasjonsordning

Sør-Odal kommune har til disposisjon 1.311.000 for bedrifter som er rammet av koronarestriksjoner. Søknadsfrist 16.1.2022!

Les mer her:https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=3390&Cookie=0