Odal Næringshage

Julefrokost i næringshagen

Tradisjonen tro, inviterer vi «alle» til næringslivsfrokost fredag 16.desember kl. 0800. Det blir tid for mingling og prat, men også litt tid både til åndelig og faglig påfyll. Program vil snart bli lagt ut!

Varmt velkommen ønsker vi!