Odal Næringshage

Informasjon til næringslivet i Sør-Odal kommune ifbm korona-viruset

Her finner du anbefalinger til næringslivet vedrørende koronaviruset.

Alle næringsdrivende bør legge til rette for å forebygge smitte. Sør-Odal kommune ber om at man følger disse rådene:

  • Håndvask eller hånddesinfeksjon bør være tilgjengelig ved inngangspartier i næringslokaler.
  • Det anbefales håndvask med såpe og vann etter hosting/nysing, etter toalettbesøk, før tilbereding av mat, før måltider og ellers ved synlig skitne hender.
  • Toaletter og vaskeservanter, håndtak og andre gjenstander som hyppig berøres, bør rengjøres ofte. Etanolbasert desinfeksjon kan brukes på ellers rene flater (slik som håndtak, tastaturer, telefoner og lignende), ellers anbefales god rengjøring med vanlige rengjøringsmidler.
  • Arbeidsgivere bes om å hensynta Fylkesmannen i Innlandets anbefalinger (se mer om dette ovenfor).
  • Som et generelt råd ved alle infeksjoner, bør syke personer holde seg hjemme og ikke komme på jobb.
  • Håndverkere og tjenesteytende bedrifter som utfører hjemmebesøk, må sikre at arbeid ikke utføres hos oppdragsgivere som er i karantene/har påvist smitte.
  • Er man nødt til å ha nærkontakt med personer som er smittet bør dette gjøres i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Les mer om forebygging på arbeidsplasser på folkehelsesinstituttets hjemmesider

Kontaktpersoner

Alf Erik Gundersen
Markedskontakt
NAV Sør-Odal
Tlf. 404 72 456
E-post: alf.erik@gundersen@nav.no

Tove Gulbrandsen
Daglig leder
Odal Næringshage
Tlf. 926 15 251
E-post: tove.gulbrandsen@onu.no

John Kristian Strand
Kommunikasjons- og næringskoordinator
Sør-Odal kommune
Tlf. 930 13 875
E-post: john.kristian.strand@sor-odal.kommune.no