Odal Næringshage

HMS-KURS FOR LEDERE I SOLØR – TIL EN SVÆRT GUNSTIG PRIS!

I samarbeid med Sikkerhet og Beredskap as arrangerer Solør Næringshage HMS-kurs for ledere, til en svært gunstig pris.

Når: 8. juni kl. 08.30 – 15.30
Hvor: Kraftlaget – midt i Solør, tidligere Eidsiva-bygget på Flisa.
Pris: 2500,- pr pers, inkluderer bevertning.
Kursholder: Harry Vinje

Påmelding innen 25. mai 2018 til anette@solornh.no eller på tlf. 99 44 54 26

Grip sjansen!

Målgruppe
Daglig ledere, linjeledere, internrådgivere HMS, stabsledere

Målsetting
Kurset på 8 timer iht til arbeidsmiljøloven gir deg en innføring i HMS for ledere hvor rammer, ansvarsfordeling, rettigheter og plikter blir gjennomgått. Hvordan man bør organisere og tilrettelegge et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Momenter
Kursinnhold:
• Roller og oppgaver i det systematiske helse, miljø og sikkerhetsarbeidet.
o Myndigheter/standarder/kunder
o Motivasjon og kommunikasjon
o Mål og krav til arbeidsmiljø

• HMS som systematisk forbedringsmetode
o HMS-forskriften (internkontroll)
o Mål og krav til arbeidsmiljø
o Revisjon; roller og oppgaver

• Fysiske og tekniske arbeidsmiljøfaktorer.
o Skader og ulykker
• Organisatoriske/Psykososiale arbeidsmiljøfaktorer
o Nærvær/fravær
o Leder – medarbeider

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med en kombinasjon av tradisjonell klasseromsundervisning, gruppearbeid.

Forkunnskap
Ingen.