Odal Næringshage

GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018.  Det betyr at vi får nye regler for personvern i Norge. Det nye regelverket gir virksomheter nye plikter og enkeltpersoner nye rettigheter.

I næringshagen kan du og din bedrift få veiledning for hva som må iverksettes før forordningen trer i kraft og selvsagt etter også.