Odal Næringshage

Funksjonelle og fleksible lokaler ledig i Nord-Odal

På Granerud Industriområde på Sand i Nord-Odal, er det ledige funksjonelle og fleksible lokaler for ulike funksjoner. 

Bygget er 1080 kvm i grunnflate, med 2 messaniner i hver ende på hver  216 kvm.

2 store kjøreporter på hver langside av bygget for gjennomkjøring for trailer/lastebil. 4 små kjøreporter.

Det er også en egen kontoravdeling med i dag 4 kontorer og mulighet for oppdeling med inntil 4 kontorer i tillegg.

Kontakt: Kari og Klaus Thrane tlf. 62 97 65 00, mobil 92 017 017.

IMG_3438 IMG_3439 IMG_3440 IMG_3441 IMG_3442 IMG_3443