Odal Næringshage

Fortsatt kostnadsfri hjelp til koronarammede bedrifter!

Odal Næringshage, i samarbeid med Sør-Hedmark Næringshage, har gjennom SIVA-systemet fått forsterket
mulighet til å være en medspiller og bidragsyter for bedrifter 
som er rammet av koronaviruset.

Dette kan være knyttet til for eksempel driftsutfordringer,
permitteringsproblematikk, eller det å tenke strategisk for å være bedre rustet
til å komme i markedsposisjon.

Tiltaket skal spesifikt avhjelpe de bedriftene som får negative
konsekvenser, som følge av koronaviruset.

SIVA-systemet har nå fjernet kravet om minimum 25%
egenfinansiering fra målbedrifter, det betyr at du får gratis bistand. 
Ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket. Se også artikkel fra SIVA.

Næringshagene er tilfreds med at det stilles til rådighet forsterkede virkemidler
for bedrifter i krise, og vi har mulighet for å være en støttespiller for flere bedrifter i en vanskelig tid.

Kontaktpersoner:

Odal Næringshage AS: Tove Gulbrandsen, daglig leder,
tlf. 92615251

Sør-Hedmark Næringshage AS: Borge Nordfjeld, daglig leder,
tlf. 45482922