Odal Næringshage

Forsterkede virkemidler fra næringshagene til kriserammede bedrifter

PRESSEMELDING 

Fra: Sør-Hedmark Næringshage, Odal Næringshage og Solør Næringshage 

Dato: 24. mars 2020 

Tilbud om ekstra hjelp fra næringshagene til bedrifter som er rammet av koronasituasjonen 

Sør-Hedmark Næringshage, som samarbeider med Odal Næringshage og Solør Næringshage, har gjennom SIVA-systemet nå fått forsterket mulighet til å være en medspiller og bidragsyter for bedrifter i regionen, som er rammet av krise i forbindelse medkoronaviruset. 

Dette kan være knyttet til for eksempel driftsutfordringer, permitteringsproblematikk, eller det å tenke strategisk for å være bedre rustet til å komme i markedsposisjon når restriksjoner er opphevet. 

Næringshagene i regionen jobber intenst på mange fronter for å håndtere krisen og minimere konsekvenser for bedriftene. Det nye tiltaket skal spesifikt avhjelpe de bedriftene som får negative konsekvenser, som en følge av koronaviruset. 

SIVA-systemet har nå gått bort ifra kravet om minimum 25% egenfinansiering fra målbedrifter, så lenge bedriften er rammet av krisen. Ordningen er i tråd med statsstøtteregelverket. Se også artikkel fra SIVA: https://siva.no/2020/03/kan-slippe-egenfinansieringen/ 

Sør-Hedmark Næringshage, Odal Næringshage og Solør Næringshage er tilfreds med at det stilles til rådighet forsterkede virkemidler for bedrifter i krise, og vi ser mulighet for å være en støttespiller for flere bedrifter i en vanskelig tid. 

Kontaktpersoner: 

Sør-Hedmark Næringshage AS: Borge Nordfjeld, daglig leder, tlf. 45482922 

Odal Næringshage AS: Tove Gulbrandsen, daglig leder, tlf. 92615251 

Solør Næringshage AS: Anette Strand Sletmoen, daglig leder, tlf. 99445426