Odal Næringshage

Etablererkvelden i Odal Næringshage 12.februar

Som en del av den regionale «Gründervikua», arrangerer vi i Odal Næringshage etablererkveld den 12.februar.

Etablererkveld i Odal Næringshage er for den som har startet bedrift, som tenker å starte – eller som bare har en idè eller ønsker å høre mer om de muligheter og gode hjelpere som finnes!

Program for kvelden:

18.00 Velkommen til næringshagen

18.10 Etablererskolen i Hedmark v/ Rolf Finsrud

18.40 Hva kan vi gjøre for gründere og etablerere? Innovasjon Norge v/ Mathias Bakke Haugen

19.00 Dagpenger under etablering: NAV v/ Tore Wålberg

19.20 Bankens rolle for ungt og gammelt næringsliv: Sparebanken Hedmark v/ Aase Bergersen

19.40 en gründerhistorie

20.00 Vel hjem – forhåpentligvis inspirerte og klare for satsing!

Påmelding til: post@onu.no innen 11.2.14.