En næringshage samlokaliserer bedrifter for å fremme vekst, samarbeid og utvikling. I næringshagen får utviklingsorienterte bedrifter tilgang til kompetanse, nettverk og et faglig og sosialt fellesskap. Næringshagene skaper verdi for bedriftene, lokalsamfunnet og det regionale næringslivet.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.