Næringshagen skal være et levende miljø som tiltrekker seg folk med høyere utdannelse, gründere og teknologisk kompetanse. Slik skapes en samhandling og et utviklingsmiljø gjennom å legge forholdene til rette for et felleskap.

Næringshagene i Norge: Landets mest attraktive og praktiske fellesskap for utvikling. 50 næringshager over hele landet er medlemmer.